E-poe kasutustingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.mustjaroosa.ee omaniku Must ja roosa OÜ vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivd e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Tooted

2.1. Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 22%.

2.2. Toodete saadavus ning hinnad võivad muutuda ette teatamata.

2.3. E-poes olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega.

3. Toodete eest tasumine

3.1. Tellimuse kinnitus saadetakse Kliendile elektronpostiga. Klient on kohustatud enne ettemaksu tasumist kontrollima, et andmed tellimuse kinnitusel vastavad tellimusele. Maksetähtajaks on sama päev, millal tellimus vormistati. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu tellimuse kinnitusel näidatud summa on laekunud Must ja roosa OÜ arvelduskontole. Kui raha ei laeku maksetähtaja jooksul, siis tellimus tühistatakse.

4. Toodete tarnimine

4.1. Tellimusele on võimalik tulla järele Tallinnasse (Laki põik 4, transporditasu ei lisandu), muude tarneviisidega kaasneb transporditasu vastavalt valitud tarneviisile.

4.2 Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Must ja roosa OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5. Tagastamisõigus 14 päeva

5.1. Kliendil on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele. Klient on füüsiline isik, kes on ostnud e-poest kaupa või teenust eesmärgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

5.2. Ostes e-poest nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

5.2.1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis, lõngadel lõngavöö terve.

5.2.2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab Klient esitama taganemisavalduse e-posti aadressil info@mustjaroosa.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5.2.3. Nõustuma kandma tagastamiskulud, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv ese ei vasta tellimusele.

5.2.4. Lepingust taganemisel tuleb ostetud ese viivitamatult tagastada. Must ja roosa OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul taganemisteate saamisest tagastama Kliendi poolt tasutud kauba summa, eelsusel, et kaup tagastatakse selle aja piires Must ja roosa OÜ kauplusesse. Tarnekulud tagastamisele ei kuulu.

6. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. Must ja roosa OÜ ning Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Must ja roosa OÜ ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Must ja roosa OÜ ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7. Muud tingimused

7.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Must ja roosa OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.

7.2. Kliendi ning Must ja roosa OÜ vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.